INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Eikon Studio d.o.o.
Sjedište: Gradina 12, 52215 Vodnjan, Hrvatska.
OIB: 34885453035
MBS: 130045202
Temeljni kapital: 2 654,46 € / 20.000,00 kn
Članovi društva: Erika Forlani Cardin i Matteo Cardin.

Nadležni sud: Trgovački sud u Pazinu, Pazin

E mail: info@boraneracoffee.com
Mob: +385 99 855 8381 / +385 98 182 8726

OPĆI UVJETI

Eikon Studio d.o.o. (u daljnjem tekstu “Prodavatelj”), je pravna osoba koja putem web stranice prodaje usluge i proizvode od kave i popratna oprema potrošaču (u daljnjem tekstu ”Kupac”). Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze između Kupca i Prodavatelja u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrata, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz web trgovinu. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda.

Korištenjem usluga web stranice i svih pridruženih stranica smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvačaju. Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku bez obrazloženja i prethodne najave izmijeniti izgled i sadržaj ovih Općih uvjeta te asortiman i cijene proizvoda. Promjene stupaju na snagu objavom na web stranicu. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalo mogućim izmjenama. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz njenog korištenja te prihvaća koristiti njen sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Prilikom korištenja web stranice, ne možemo jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti možemo odgovarati za eventualnu nedostupnost web stranice.
Korisnici Web stranice dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Za obavljanje kupnju registracija nije potrebna.

Fotografija samih proizvoda ima isključivu svrhu predstavljanja proizvoda za prodaju. Prodavatelj ne jamči da vizualni prikaz proizvoda odgovara u potpunosti izgledu samog proizvoda.

UVJETI KUPOVINE

Za sve proizvode naznačena je maloprodajna cijena izražena u eurima (€). Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda i obračunava se prije potvrde narudžbe. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene i odrediti popust bez prethodne obavijesti.

Postoji mogućnost da cijene u fizičkim trgovinama budu različite od cijena na Web trgovini. Web trgovina je uvijek otvorena za naručivanje i nema definirano radno vrijeme.

Za kupnju proizvoda, Kupac mora ispuniti i poslati narudžbenicu u elektroničkom obliku, slijedeći upute sadržane na Stranici. Na odabrani proizvod Kupac mora kliknuti u “košaricu”, unijeti podatke, odabrati način dostave (standard ili brza) i potvrditi narudžbu. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.

Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi). Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

Slanjem narudžbe sa Stranice, koja ima vrijednost ugovorne ponude, Kupac potvrđuje i izjavljuje da je pročitao sve informacije koje su mu dane tijekom postupka kupnje te da u cijelosti prihvaća ove prepisane Opće uvjete i uvjete plaćanja.

PLAĆANJE I DOSTAVA

Način plaćanja

Kupac se obvezuje naručene proizvode s troškovima dostave platiti Prodavatelju, trgovačkom društvu Eikon Studio d.o.o., jednim od sljedećih načina plaćanja:

   

   • Plaćanje karticama: MasterCard, Maestro, Visa, Diners i Discover.

   • Uplatom na žiro račun – po primitku narudžbe, na Vašu e mail adresu poslat ćemo Vam ponudu i svi potrebni podaci za izvršenje uplate. Navedeni iznos potrebno je uplatiti kako bi Vam poslali naručene proizvode.

  Vaše podatke štiti sustav CorvusPay. Više pročitajte na “Izjavu o sigurnosti online plaćanja”.
  Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

  U slučaju da uplata ne bude izvršena u roku od 24 sata od trenutka narudžbe nego nakon proteka roka od 24 sata, Prodavatelj će vam poslati odabrani proizvod samo ako isti bude dostupan u datom trenutku. Ako odabrani proizvod ne bude dostupan, Prodavatelj će vam ponuditi zamjenski proizvod dostupan u tom trenutku.

  Roba se isporučuje nakon što je iznos uplaćen na račun Eikon Studio d.o.o..
  Uvozne carine, troškovi carinjenja, porezi i naknade nisu uključeni u cijenu artikla. Navedeni troškovi su odgovornost kupca. Prije kupnje molimo provjerite s carinskim uredom koji su dodatni troškovi.

  Dostava

  Dostava vrši Prodavatelj angažiranjem dostavne službe MBE Adriatic d.o.o. putem ovlaštenih kurira od ponedjeljka do petka. Dostava je od vrata do vrata na svaku adresu.

  Zaprimljene narudžbe obrađuju se slijedeći radni dan i šalju u roku 24 sata. Kupac ima opciju izabrati standardnu (1 – 4 dana) ili brzu dostavu (24 sata) i računa se automatski na stranici košarice, ovisno o težini paketa i državi dostave.

  Dostavljač će vam u obliku SMS poruke ili putem e-maila poslati obavijest o vremenskom okviru dostave i upitom dobiti sve informacije o trenutnom statusu isporuke paketa.

  Ako Kupac ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s kupcem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća u skladište www.mbe.hr.

  Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju. Ako je pošiljka oštećena u transportu molimo da pošiljku ne preuzimate. Ukoliko Kupac oštećenje ili nedostatke utvrdi nakon otvaranja pošiljke molimo da obavijesti Prodavatelju što ranije moguće, a najkasnije u roku 24 sati od preuzimanja kupljene robe. Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom Prodavatelj ne odgovara za nedostatke na kupljenoj robi. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

  Ako Kupac odbije primiti robu koju je naručio i platio, iako je roba stigla u ispravnom stanju, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

  Prodavatelj nije u mogućnosti utjecati na brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane Dostavljača.

  Povrat i reklamacije

  U slučaju da je kupac iz kojeg god razloga nezadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom prigovor može uputiti na sljedeću e-mail adresu: coffee@boranera.com, dodatno to može učiniti pisanim putem na adresu: Eikon Studio d.o.o., Gradina 12, 52215 Vodnjan. Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora, a na pisani prigovor bit će odgovoreno u roku od 15 dana, zbog čega je u pisanom prigovoru potrebno navesti ime, prezime i adresu.

  Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  Isporuka robe koja nije naručena
  Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

  U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

  Vlasnik prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi vlasnik.

  Pravo na jednostrani raskid Ugovora

  Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Taj započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

  Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjave o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora. Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Kupac nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora osim onih predviđenih člankom 76. i člankom 77. Zakona o zaštiti potrošača.

  Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskida ugovor vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Iznimno trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac. Osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe. Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. U slučaju plaćanja pouzećem trgovac će kupcu cijenu plaćenu za vraćeni proizvod vratiti virmanom na IBAN broj bankovnog računa koji mu dostavi kupac. Osim ako je trgovac ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu. Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti kupca o tome da je dužan snositi te troškove.

  IZJAVA O SIGURNOSI ONLINE PLAĆANJA

  Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
  CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
  Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
  Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
  Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

  PRIVATNOST I SIGURNOST

  Zaštita osobnih podataka kupca
  Osobni podaci kupaca pribavljeni putem Internetske trgovine zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci Kupaca biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta. Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

  Prikupljanje osobnih podataka

  Prikupljamo sljedeće vrste osobnih podataka:

  Osnovne osobne podatke (Ime i prezime,) i podatke za komunikaciju (adresa, e-mail, broj mobitela i broj fiksnog telefona.)

  Osnovne podatke poslovnih osoba?? (Ime tvrke i OIB) i podatke za komunikaciju (adresa tvrtke, e-mail tvrtke i službena web stranica) te razne ostale podatke.

  Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim propisima. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon.

  Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

  Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe. Ako se osobni podaci kupaca promijene, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisničkih podataka koje posjedujemo.

  Osobni podaci mogu biti slobodno dani od strane korisnika ili, u slučaju podataka o korištenju, prikupljeni automatizmom korištenjem službnenih web stranica ili putem trećih strana.

  Osim ako nije iskazano drugačije, svi zahtjevi za prikupljanje podataka su obavezni, a svako odbijanje pružanje traženih podataka može onemogućiti Vlasnicima da pružaju usluge i informacije. U slučajevima kada je specifično naznačeno da neki od podataka nisu obavezni, korisnici su slobodni odbiti pružiti tražene informacije bez ikakvih posljedica na funkcionalnosti web stranice, pružanje usluga i pružanje informacija.

  Korisnici imaju pravo:

    

    • povući svoje privole u bilo koje vrijeme ako su prethodno dali privolu na obradu osobnih podataka.

    • prigovora u vezi obrade svojih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi, osim privole.

    • na pristup svojih podataka i zatražiti otkrivanje određenih aspekta obrade i dobiti kopiju podataka koji se obrađuju.

    • provjeriti točnost svojih podataka i zatražiti ažuriranje ili ispravljanje podataka.

    • u određenim okolnostima ograničiti obradu podataka. U tom slučaju Vlasnik neće obrađivati njihove podatke u bilo koju svrhu osim pohrane.

    • pod određenim okolnostima, zatražiti brisanje svojih podataka od Vlasnika i dobiti potvrdu o brisanju.

    • zaprimiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvedivo, prenijeti ih drugom voditelju podataka bez ikakvih smetnji. Ova se odredba primjenjuje pod uvjetom da se podaci obrađuju automatiziranim sredstvima i da se obrada temelji na privoli posjetitelja u ugovoru kojem posjetitelj pripada ili na temelju ugovornih obveza.

    • podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

   Korisnici svoj pisani zahtjev moraju uputiti na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: coffee@boranera.com ili putem pošte na adresu društva.
   Službenik za zaštitu podataka je Erika Forlani Cardin, direktor društva.

   Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

   Eikon Studio d.o.o. na stranici www.boranera.com koristi tzv. “cookie” tehnologiju kako bi se unaprijedila kvaliteta korištenja i prikupili podaci za statističko izvješćivanje o internetskoj stranici. Cookie tehnologija ne pohranjuje individualnu e-mail adresu niti bilo kakve osobne podatke o korisniku. Cookie predstavlja jedinicu informacija poslanih s internetske stranice koju preglednik računala korisnika pohranjuje na korisnički tvrdi disk. Ona sadrži informacije koje mogu zatrebati stranici www.boranera.com kako bi personalizirala korisničko iskustvo, te prikupila statističke podatke o internetskoj stranici, kao što su stranice koje se posjećuju, što se preuzima s njih, naziv domene davatelja pristupa internetu te državu iz koje dolaze korisnici odnosno posjetitelji, kao i adrese stranica koje se posjećuju odmah prije ili nakon posjeta stranici. Niti jedan podatak od navedenih ne povezuje se s osobom korisnika osobno već se mjeri samo u skupnom obliku, kao skupni podatak. Unatoč tome, a radi maksimalne zaštite i sigurnosti, ako korisnik tako želi, može pretraživati i koristiti stranicu www.boranera.com i bez „cookie“ tehnologije, konfiguriranjem svojeg Internetskog preglednika na način da isti odbaci sve cookiese ili uz prethodnu obavijesti kad se određeni cookie postavlja.

   Pri plaćanju na web trgovini koristi se CorvusPay– napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

   CorvusPay osigurava potpunu tajnost kartičnih podataka već od trenutka kada ih se upiše u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od korisničkog web preglednika do banke koja je izdala karticu. Eikon Studio d.o.o. trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o korisničkoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program banka korisnika uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i identitet korisnika pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info d.o.o. sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Osobni podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na Square Medium d.o.o. infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom kartičnih podataka korisnika.

   Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

   Eikon Studio d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Eikon Studio do.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.’)

   Zaštita i povjerljivost podataka

   Vaše povjerljive podatke čuvamo s najvećom pažnjom i poštovanjem vaše privatnosti.  Nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne informacije. Vaše kontaktne i osobne podatke nećemo otkriti trećim stranama, osim ako to zahtijeva zakon. Nećemo vam slati elektronske poruke ili obavijesti bez vaše izričite suglasnosti, osim u slučaju elektronskih transakcija. Također, uvijek imate mogućnost jednostavno se odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti kada to poželite. Vaša privatnost je naš prioritet.

   Izjava o konverzije valute (vrijedi samo za plaćanje izvan RH):

   Sva plaćanja biti će izvršena u Eurima. Iznos koji će se naplatiti se dobiva kroz konverziju cijene u Eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju konverzije.
   Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

    

    

   HR